مراسم ولادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) در مسجد جامع پیچلو

علیست مرغ حق و کعبه آشیانۀ اوست حریم عشق پر از دلنشین ترانه اوست
پس از گذشت زمانها هنوز گوش بشر بنغمه های دل انگیز و عاشقانه اوست
زلال چشمه زمزم کجا و اشگ علی صفای این حرم از گریۀ شبانه اوست
علیست محرم اسرار رب بی همتا کلید دار عطابخش هر خزانۀ اوست
بهشت ماحضر سفرۀ عطای علیست جحیم سوزش یک ضرب تازیانۀ اوست
وسیلۀ کرم ذات حق یدالله است خدای هر چه ببخشد علی بهانه اوست
علی به پلۀ آخر رسید در ایمان نبی سراست و علی پا تا بشانۀ اوست
علی است خانه یکی با خدای بی همتا درون بیت خدا زادگاه وخانه اوست
علی است فرد نمودار خلقت کامل که عقل در عجب از خالق یگانه اوست
مقام صید علی برتر از تفکر ماست چو بی نظیر بعالم غم زمانۀ اوست
تو صید شیرخدا بین که روبهی مکار بقصد کشتن زهرا در آستانۀ اوست
حسان معرف الله شد ولی الله چو در تمام صفات علی نشانه اوست

ولادت و حسب و نسب
بنا به نوشته مورخین ولادت على علیه السلام در روز جمعه ۱۳ رجب در سال سى‏ام عام الفیل (۱) بطرز عجیب و بیسابقه‏اى در درون کعبه یعنى خانه خدا بوقوع پیوست،
پدر آنحضرت ابو طالب فرزند عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف و مادرش هم فاطمه دختر اسد بن هاشم بود بنا بر این على علیه السلام از هر دو طرف هاشمى نسب است
اما ولادت این کودک مانند ولادت سایر کودکان بسادگى و بطور عادى نبود بلکه با تحولات عجیب و معنوى توأم بوده است مادر این طفل خدا پرست بوده و با دین حنیف ابراهیم زندگى میکرد و پیوسته بدرگاه خدا مناجات کرده و تقاضا مینمود که وضع این حمل را بر او آسان گرداند زیرا تا باین کودک حامل بود خود را مستغرق در نور الهى میدید و گوئى از ملکوت اعلى بوى الهام شده بود که این طفل با سایر موالید فرق بسیار دارد.
شیخ صدوق و فتال نیشابورى از یزید بن قعنب روایت کرده‏اند که گفت من با عباس بن عبد المطلب و گروهى از عبد العزى در کنار خانه خدا نشسته بودیم که فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین در حالیکه نه ماه آبستن بود و درد مخاض داشت آمد و گفت خدایا من بتو و بدانچه از رسولان و کتابها از جانب تو آمده‏اند ایمان دارم و سخن جدم ابراهیم خلیل را تصدیق میکنم و اوست که این بیت عتیق را بنا نهاده است بحق آنکه این خانه را ساخته و بحق مولودى که در شکم من است ولادت او را بر من آسان گردان ، یزید بن قعنب گوید ما بچشم خوددیدیم که خانه کعبه از پشت(مستجار) شکافت و فاطمه بدرون خانه رفت و از چشم ما پنهان گردید و دیوار بهم بر آمد چون خواستیم قفل درب خانه را باز کنیم گشوده نشد لذا دانستیم که این کار از امر خداى عز و جل است و فاطمه پس از چهار روز بیرون آمد و در حالیکه امیر المؤمنین علیه السلام را در روى دست داشت گفت من بر همه زنهاى گذشته برترى دارم زیرا آسیه خدا را به پنهانى پرستید در آنجا که پرستش خدا جز از روى ناچارى خوب نبود و مریم دختر عمران نخل خشک را بدست خود جنبانید تا از خرماى تازه چید و خورد(و هنگامیکه در بیت المقدس او را درد مخاض گرفت ندا رسید که از اینجا بیرون شو اینجا عبادتگاه است و زایشگاه نیست) و من داخل خانه خدا شدم و از میوه‏هاى بهشتى و بار و برگ آنها خوردم و چون خواستم بیرون آیم هاتفى ندا کرد اى فاطمه نام او را على بگذار که او على است و خداوند على الاعلى فرماید من نام او را از نام خود گرفتم و بادب خود تأدیبش کردم و او را بغامض علم خود آگاه گردانیدم و اوست که بتها را از خانه من میشکند و اوست که در بام خانه‏ام اذان گوید و مرا تقدیس و تمجید نماید خوشا بر کسیکه او را دوست دارد و فرمانش برد و واى بر کسى که او را دشمن دارد و نافرمانیش کند.
و چنین افتخار منحصر بفردى که براى على علیه السلام در اثر ولادت در اندرون کعبه حاصل شده است بر احدى از عموم افراد بشر چه در گذشته و چه در آینده بدست نیامده است و این سخن حقیقتى است که اهل سنت نیز بدان اقرار و اعتراف دارند .یعنى پیش از آنحضرت احدى در خانه کعبه ولادت نیافت مگر خود او واین فضیلتى است که خداى تعالى به على علیه السلام اختصاص داده تا مردم مرتبه بلند او را بشناسند و از او تجلیل و تکریم نمایند.

مراسم شب ولادت حضرت علی (ع) توسط اهالی مومن و علی دوست در مسجد جامع روستای پیچلو برگزار گردید . در این مراسم ابتدا با مدح خوانی آقای علی اصغر ترک آغاز گردید و سپس مداح نوجوان آقای محسن ترک اشعاری در مدح حضرت علی (ع) خواندند و مراسم با سخنرانی حجت الاسلام دانش پژوه ادامه پیدا کرد . قسمت پایانی مراسم ، پذیرایی از اهالی به صرف شیرینی و شام بود.
2015-05-01 21.32.12

2015-05-01 21.32.24

2015-05-01 21.32.35

2015-05-01 21.35.43

2015-05-01 21.40.19

2015-05-01 21.40.21

درباره قدیر

بسمه تعالی با سلام . مدیریت سایت از علاقمندانی که تمایل به همکاری دارند دعوت می شود تصاویر ،مطالبی در مورد آداب و رسوم ،پیشنهاد ، انتقاد و یا هر موردی که به بهتر شدن سایت کمک می کند را ارسال نمایند ویا به سامانه 30009900852806پیامک دهند با تشکر . قدیر وثوقی