محرم ۹۴ در پیچلو به روایت تصویر

2015-10-24 08.47.57

2015-10-24 08.47.57 2015-10-24 08.48.04 2015-10-24 08.48.12 2015-10-24 08.48.15 2015-10-24 11.40.37 2015-10-24 11.54.42 2015-10-24 11.54.49 2015-10-24 11.54.50 2015-10-24 12.30.28-1 2015-10-24 12.30.30 811838375_132680 811839837_133592 812229979_108832 812230383_103831 812230970_103618 812318965_103673 812318993_103574 812319528_103320 812706281_94360 812821329_88260 - Copy 812827971_89142 812831747_89885 814401433_65086 - Copy 814431792_63911 814433510_66444 814435519_64781 814437032_64771 814437072_59439 814501514_64386 814503418_64603 814711573_450 814724541_32079 814725559_30986 814738133_427

درباره قدیر

بسمه تعالی با سلام . مدیریت سایت از علاقمندانی که تمایل به همکاری دارند دعوت می شود تصاویر ،مطالبی در مورد آداب و رسوم ،پیشنهاد ، انتقاد و یا هر موردی که به بهتر شدن سایت کمک می کند را ارسال نمایند ویا به سامانه 30009900852806پیامک دهند با تشکر . قدیر وثوقی